Fiskarlaget Nyheter

09.12.2013 00:00
Fiskebåt halvert og styrket
Omorganisering fullført

Omorganiseringen av medlemslagene i Fiskebåt er nå avsluttet etter at alle enhetene har holdt sine årsmøter. Fiskebåt har nå tre medlemslag, mot seks tidligere.

På sitt eget nettsted melder Fiskebåt at:
Omorganiseringa av medlemslaga i Fiskebåt er no i hamn etter årsmøta dei siste vekene. Fiskebåt har no tre medlemslag, mot seks tidlegare.
Publisert 09. desember 2013 av Oddbjørn SkarbøvikAalesunds Rederiforening var det siste medlemslaget som behandla saka på generalforsamlinga sist fredag. I alle medlemslag er endringane gjennomført med samrøystes vedtak.

Dermed har Fiskebåt no tre medlemslag, som alle er geografisk baserte:

Fiskebåt Nord med Geir Lundberg som styreleiar
Fiskebåt Vest med Paul Harald Leinebø som styreleiar
Fiskebåt Sør med Per William Lie som styreleiar