Fiskarlaget Nyheter

09.12.2013 00:00
Dialogmøte flyttes frem
Rørvik blir 18. desember

Datoen for det planlagte dialogmøtet i Rørvik er justert og møtet skal holdes 18. desember og ikke 14. januar neste år som tidligere planlagt. Møtet holdes i Kysthotellet fra klokken 12-16 som tidligere planlagt.

Formålet med møteserien er å få en åpen og god dialog mellom myndigheter og næring om hva som må gjøres for å redusere uregelmessigheter kommende sesong med utgangspunkt i tiltakene som er skissert av utvalget

Arrangører og deltakere i møteserien er Fiskeridirektoratet, Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

Les mer om møtene og se programmet hos Fiskeridirektoratet