Fiskarlaget Nyheter

06.12.2013 00:00
Fiskerihavner må prioriteres
Brev til departementet

Norges Fiskarlag krever at regjeringen tar inn bevilgninger til fiskerihavner i det reviderte nasjonalbudsjettet til sommeren. I statsbudsjettet ble det ikke bevilget penger til havner og i et brev til samferdselsdepartementet beklager Fiskarlaget denne nedprioriteringen av fiskerinæringens rammevilkår.

Fiskarlaget mener det er et stort feilgrep å ikke prirotere investeringer knyttet til fiskerisektoren og krever at regjeringen bevilger penger til de planlagte prosjektene i det reviderte nasjonalbrudsjettet sommeren 2014.

Les Fiskarlagets brev til samferdselsdepartementet, som nå har saksansvar for dette området, her: