Fiskarlaget Nyheter

03.12.2013 00:00
Velger familie og fritid
Undersøkelse blant tidligere fisker

– Det er få av de fiskerne som slutter, som oppgir at de blir presset ut av yrket. De valgte selv å slutte, forteller førsteamanuensis Jahn Petter Johnsen på Norges fiskerihøgskole. Sammen med kollega Jostein Vik har han spurt 200 fiskere som har funnet seg et annet yrke, hvorfor de valgte som de gjorde.

– Bildet som tegner seg, er at det er en kombinasjon av faktorer. Det er ikke én helt klar og tydelig årsak til at en fisker gir seg, sier han til forskning.no.

– Det kan for eksempel være det at båten blir solgt, som får ham til å sette seg ned og gjøre opp status. Eller at han pådrar seg en skade som gjør at jobben ikke er like lystbetont lenger. Så tenker han på fritid, på familie, på kona som vil at han skal gå på foreldremøter, beskriver Johnsen.

Generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag sier han ikke er veldig bekymret for rekrutteringen til fiskeryrket, men kjenner igjen mange av funnene i undersøkelsen.

– I dag er fiskeryrket et mye mer forutsigbart yrke enn før. Kvoterettighetene og ressurstilgangen er mye mer stabil. Og selv om man er endel borte, så har man jo veldig mye fritid hvis man ser året under ett. Det vil alltid være behov for fiskere, og de tjener gode penger, sier Skjærvø.

Fiskerne er nesten bare menn. Nye holdninger i samfunnet om at far skal være langt mer delaktig i barneoppdragelsen enn tidligere, slår også ut når han gjør opp status, heter det i artikkelen som du i sin helhet kan lese hos forskning.no.