Fiskarlaget Nyheter

29.11.2013 00:00
Årsmøtedebut i ballbyen
Kjell Ingebrigtsen i Kristiansund

Kjell Ingebrigtsen deltok fredag i sitt første årsmøte etter at han for to uker siden ble valgt til leder i Norges Fiskarlag. Fra talerstolen i Kristiansund informerte han årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag om moderorganisasjonens Landsmøte.

Årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag holdes fredag og lørdag i Kristiansund og Kjell Ingebrigtsen var en av to hovedinnledere fredag. Og - som vanlig er det en fin miks av tema knyttet til ressurser og forvaltning og organisasjonssaker når det holdes årsmøte i Fiskarlaget.

Først ute var havforsker Knut Korsbrekke fra Havforskningsinstituttet som innledet ettermiddagen med en sak om: «Ressurs og reguleringer av fisket i 2014.»

I og med at det bare er to uker siden Landsmøtet i Norges Fiskarlag fikk Ingebrigtsen deretter tid og anledning til å dra en bred gjennomgang av de ulike sakene som ble behandlet på møtet.

Han presenterte seg også for årsmøtet og fortalte at han kjenner seg hjemme på Møre siden kona er fra Bergsøya og familien senest i sommer besøkte Nordmøre.

Med henvisning til foredraget fra Korsbrekke sa Kjell Ingebrigtsen blant annet at det er svært viktig med god kvalitet i forskningen og at forskerne har og får tilstrekkelig med ressurser for å kunne gjøre en så god jobb som mulig på vegne av hele forvaltningen.

Han dro også linjer ut mot det internasjonale, der han med henvisning til egne erfaringer som deltager i internasjonale forhandlinger viste til at det er svært viktig med en tett og nær kontakt mellom myndighetene og næringen i dette viktige grunnlagsarbeidet for kvotefastsettelser og ressurspolitikk.

Kjell Ingebrigtsen var også innom en rekke andre saker fra Landsmøtet og Fiskarlagets daglige agenda, som: Rammevilkår, behovet for forskningsmessig kunnskapsdeling mellom marin og maritim næring, god redningstjeneste, sikkerhetsopplæringen for fisker og klimapolitikk.

Etter orienteringen fra Ingebrigtsen ble ordet gitt til daglig leder Ole Morten Sorthe i Møre og Romsdal Fiskarlag. I hans del av organisasjonssaken er temaet: «Hvordan skal Møre og Romsdal Fiskarlag rigge seg for fremtiden.»

Lørdag holdes det valg til Mannskapsseksjonens hovedforhandlingsutvalg i forkant av møtestart klokken 09:30. Valget holdes blant delegatene til årsmøtet som er mannskap på fartøy og som har tariff gjennom Fiskarlagets tariffseksjon for mannskap.

Lørdag starter årsmøtet med en stående utfordring til næringen når forsker Audun Iversen fra Nofima innleder om: « Hvordan kan fiskerne selv bidra til å øke verdiskapingen i norsk fiskerinæring.»

Også seniorrådgiver Bernt Bertelsen fra Fiskeri- og kystdepartementet  skal holde innledning under dette temaet.

Lørdag ettermiddag innleder rådgiver Janita Arhaug i Møre og Romsdal Fiskarlag når det skal behandles og godkjennes organisasjonsmessige endringer i regionlaget. Utgangspunktet for saken er reduserte medlemstall og behov for å justere lokallagsstrukturen og dermed få godkjenning for nedleggelse av lokallag.

Møre og Romsdal Fiskarlag har før årsmøtet 28 lokallag. Under årsmøtet foreslås det å legge ned seks av disse lagene som følge av redusert aktivitet og medlemsantall.

Årsmøtet avsluttes lørdag med regnskap, budsjett og valg.