Fiskarlaget Nyheter

14.11.2013 00:00
Veteraner hedret
Utnevnt til æresmedlemmer
Veteraner hedret
Erling Skåtøy (t.v.) og Inge Halstensen.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

To markante skikkelser i norsk fiskerinæring ble torsdag utnevnt til æresmedlemmer i Norges Fiskarlag. Erling Skåtøy (71) fra Os og Inge Halstensen (68) fra Austevoll ble enstemmig innvotert.

Leder Reidar Nilsen presenterte de to nye æresmedlemmene for Landmøtet og sa at han er imponert over merittene til de to.

Inge Halstensen (t.h. på bildet) har fra 1979 ledet familiens fiskebåtrederi. Han ble medlem i Fiskarlaget i 1978 og var medlem av Landsstyret fra 1982 til 1994.

Han var også ordfører i representantskapet i Fiskebåtredernes Forbund fra 1982 til 1993 og styremedlem fra 1993 til 2010. Inge Halstensen var også styreleder i Fiskebåtredernes forbund de fire siste årene han satt i styret.

Reidar Nilsen fremhevet at Inge Halstensen har vært en sentral og mye brukt representant for Norges Fiskarlag i internasjonale forhandlinger om fiskerisamarbeid.

Erling Skåtøy har et langt yrkesaktiv liv fra havet bak seg. Han har arbeidet som fiskeskipper i flere rederi i inn og utland og vært eier og medeier i fiskefartøy.

Han har hatt tillitsverv i organisasjonen siden 1967 og ble den første lederen i Fiskarlaget Vest etter sammenslåingsprosessen mellom fiskarlagene i Hordaland og Rogaland.

Også Erling Skåtøy har vært medlem av Fiskarlagets landsstyre, i perioden fra 1990 til 1996.