Fiskarlaget Nyheter

30.10.2013 00:00
Lønnsomheten går ned
Tall fra Fiskeridirektoratet

Trenden er god på lang sikt, men ikke uventet viser tallene for 2012 at lønnsomheten gikk ned. Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fjoråret er nå klar.

Fiskeridirektoratet slår fast at den langsiktige trenden fortsatt viser en positiv utvikling for fiskeflåten, ikke minst med 2011 som et historisk godt år.

I en pressemelding fra direktoratet heter det at det etter to år med oppgang, så gikk driftsinntektene for den norske fiskeflåten sett under ett ned i 2012.

Lønnsomhetsundersøkelsen viser at de totale driftsinntektene for fiskeflåten endte på 13 milliarder kroner i 2012. Sammenliknet med 2011 er dette en nedgang på om lag 2 milliarder kroner.

Driftsmarginen endte på 14 prosent i 2012, som innebærer en nedgang fra 22 prosent i 2011.

Fortsatt positiv trend

2011 var imidlertid et historisk godt år for fiskeflåten, og selv med en nedgang fra 2011 er resultatet likevel på nivå med 2010. Den langsiktige trenden viser fortsatt en positiv utvikling for fiskeflåten.

For de konvensjonelle kystfiskefartøyene holder gjennomsnittlig driftsinntekt og driftsresultat seg på samme nivå som i 2011.

Den konvensjonelle havfiskeflåten øker gjennomsnittlige driftsinntekter sammenliknet med 2011, men økte kostnader fører totalt sett til en nedgang i gjennomsnittlig driftsresultat for denne gruppen.

Les detaljene i Lønnsomhetsundersøkelsen 2012