Fiskarlaget Nyheter

16.10.2013 00:00
Statssekretær fra Hordaland
Den nye regjeringen

Amund Drønen Ringdal (34) fra Austevoll er utnevnt til statssekretær for den nye fiskeriministeren. Han har blant annet bakgrunn fra havbrukssektoren og arbeider nå i dataselskapet Microsoft.

Han kommer fra stillingen som samfunnskontakt i Microsoft.

Ringdal har politisk erfaring fra tiden som nestleder i Unge Høye i perioden 2002-2004 og som rådgiver for Høyres gruppe på Stortinget, med blant annet ansvar for havbrukssaker.

Han har også jobbet som prosjektleder for samfunnskontakt i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) og har også arbeidserfaring fra fiskeri- og havbruk.

Han har vært nestleder i Kysten inn i EU.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier til FiskeribladetFiskaren at hun er svært fornøyd med å få med Ringdal på laget.

Rådgiver fra Troms

Victoria Braathen (28) , som i dag er politisk rådgiver for Tromsø-ordføreren, får den samme rollen hos den nyutnevnte fiskeriministeren Aspaker, melder FiskeribladetFiskaren.

Hun er født i Tromsø og oppvokst i Sør-Varanger og Målselv.

Hun har tatt mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, mastergrad i handelsrett ved Universitetet i Dundee (Skottland) og har studieopphold i Tsjekkia og Russland.

Etter endte studier har hun jobbet ett år ved Nord-Norges representasjonskontor i Brussel.

Før ordførerens kontor var hun rådgiver i Akvaplan Niva med særskilt ansvar for Arctic Frontiers.