Fiskarlaget Nyheter

16.10.2013 00:00
-Ønsker Aspaker velkommen
Nilsen om ny minister

-Jeg har et godt inntrykk av den nye ministeren. Jeg har møtt Elisabeth Aspaker i en rekke sammenhenger og ser frem mot et godt samarbeid med den nye fiskeriministeren, sier leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag.

-Vi er selvfølgelig spent på hva samarbeidet med den nye ministeren vil bringe. Ut fra min kjennskap til Elisabeth Aspaker, så får vi en minister som er allsidig orientert og som har lang politisk erfaring, sier Reidar Nilsen.

-Jeg har møtt henne i en rekke ulike sammenhenger i min tid som tillitsmann i Fiskarlaget og har et godt inntrykk av henne som politiker og person.

Ønsket eget departement

Norges Fiskarlag har i forbindelse med regjeringsskiftet gjentatte ganger fokusert på viktigheten av at departementet får bestå som egen enhet.
-Dette har vært en svært viktig sak for oss, påpeker lederen i organisasjonen.

Reidar Nilsen sier han tror næringen best kan utvikle seg som en av de viktigste for nasjonen med et eget fagdepartement som overbygning.

-Når det nå viser seg at Erna Solberg legger fiskerisakene inn i et næringsdepartement med utvidede funksjoner i forhold til hvordan Stoltenbergregjeringen organiserte strukturen, så representerer ikke det den optimale løsningen slik vi hadde ønsket oss. Likevel vil jeg ha en positiv, men avventende tilnærming til dette. Vi kan jo uansett ikke gjøre noe med saken, og det viktigste er ikke hva ting heter og hvor funksjonene plasseres, men hvilket politisk innhold det hele får og hvor godt vi som næring og politikere klarer å samarbeide til det beste for næring og nasjon, påpeker Reidar Nilsen.

-Sjømatnæringen har et stort vekstpotensial, og havet som både arena og ressurs er en gullgruve som krever særlig fokus og politisk navigering, mener Reidar Nilsen.

-Egenskaper er viktige

Fiskarlagslederen vil ikke problematisere at Elisabeth Aspaker i liten grad har fiskerierfaring.

-Det blir som å si at du må ha kjørt lastebil for å bli en god samferdselsminister eller må være lege for å være helseminister, påpeker Nilsen.

-Vel er det en styrke for en minister å ha en viss egenerfaring innenfor det fagområdet som det enkelte departementet dekker, men det aller viktigste er å ha personlige egenskaper og politisk teft i ministerrollen, men er Nilsen.

-Vi håper å få et møte med den nye ministeren så snart som mulig. Da vil jeg ta opp en rekke hjertesaker som jeg råder henne til å ta fatt i så snart som mulig. I dag vil jeg bare gratulere og ønske til lykke med 51-årsdagen til den nye fiskeriministeren. Det skal forundre meg om det noen gang har hendt før at en minister har fått statsrådspost i fødselsdagsgave, avslutter Reidar Nilsen.

For utfyllende kommentarer fra Norges Fiskarlag, kontakt leder Reidar Nilsen på mobil 915 99 697