Fiskarlaget Nyheter

14.02.2020 09:20
Gratis medlemskap
Fiskere under utdanning
Gratis medlemskap
Ill: Hanna Bakke-Jensen

Fra og med 2020 får fiskere under utdanning helt gratis medlemskap hos Norges Fiskarlag. Dette gjør vi som et bidrag for å fremheve at det er viktig å heve kompetansen i næringen og støtte ungdom som vil inn i næringen.

Studenttilværelsen kan være en økonomisk utfordrende tid for mange. Fiskarlaget vil fra vår side derfor dekke medlemskontingenten i inntil fire år under utdannelse.

Medlemskontingenten har også tidligere vært unntatt for fiskere under utdanning, men medlemmer måtte tidligere likevel betale den obligatoriske medlemsforsikringen på kr 222,-. Denne forsikringspremien vil Fiskarlaget nå betale for denne medlemsgruppen, og medlemskapet blir derfor helt gratis.

Fakturaen for forsikringen for 2020 har allerede blitt sendt ut, og derfor er det viktig at fiskerne med utdanningsmedlemskap i Norges Fiskarlag ikke betaler denne. Men om noen allerede har betalt den vil beløpet bli tilbakebetalt.

  • Hvis du har spørsmål omkring dette eller annet er det bare å ta kontakt med Norges Fiskarlag (lenke til kontaktinformasjon).
  • Er du ikke medlem? Meld deg inn her! (Lenke til innmeldingsskjema)