Fiskarlaget Nyheter

05.02.2020 07:40
Skarpskyting ved Andøy
11.-13. februar
Skarpskyting ved Andøy
Kartillustrasjon over fareområdet i forbindelse med skarpskytingen i uke 7.
Ill: Andøya Test Center (ATC).

Andøya Test Center (ATC) melder at det blir skarpskyting øst for Andøy i dagene 11.–13. februar.

Andøya Test Center melder om fareområde knyttet til skarpskyting i dagene 11.–13. februar.

Fareområde er i Andfjorden øst for Andøya angitt ved det merkede området i kartillustrasjonen.

Skytingen vil skje i tidsrommet 11:30–15:00 lokal tid.

 

Fareområdet «Week7» er definert med følgende koordinater (DDMM.MM):

  • 1. 69 20.00N-016 20.00E
  • 2. 69 08.00N-016 13.50E
  • 3. 69 06.00N-016 39.00E
  • 4. 69 09.50N-016 51.00E
  • 5. 69 14.00N-016 53.00E
  • 6. 69 18.00N-016 53.00E
  • 7. 69 20.00N-016 20.00E

 

Andøya Test Center ber maritim trafikk om å være oppmerksom på det annonserte fareområdet, og være behjelpelig med å holde området ledig i den perioden som er nødvendig for skytningen.

Skulle det være behov for transitt gjennom området bør dette kunne koordineres med «Andøya Test Center» på kanal 16/13 eller via telefon, melder ATC.

Oppdateringer vil komme på www.testcenter.no