Fiskarlaget Nyheter

30.01.2020 12:55
Rakett på Andøya
6. eller 7. februar
Rakett på Andøya
Fareområdet ved den aktuelle oppskytingen i uke 6
Ill: ASC

Andøya Space Center varsler om rakettoppskyting og dermed etablering av fareområde nordvest for Oksebåsen. Raketten skal skytes ut på dagtid 6. eller 7. februar.

Andøya Space Center (ASC) varsler at oppskytningen vil skje en gang i perioden 08:00–18:00 og at det trolig er størst sannsynlighet for at oppskytingen vil skje etter lunsj.

Den aktuelle oppskytingen benevnes som: CaNoRock XIX og er en studentrakett.

Fareområdet er nordvest for Andøya/Oksebåsen definert som en sektor med origo i utskytningsrampens koordinater:

  • N69.17,67’ - E16.01,18’.
  • Rettvisende peiling: 290-350. 
  • Sektorens lenge: 5 nautiske mil. 

Andøya Space Center ber maritim trafikk om å være oppmerksom på det annonserte fareområdet, og være behjelpelig med å holde området ledig i den korte perioden som er nødvendig for oppskytningen. 

Det oppfordres til å ta kontakt med ASC hvis man ønsker å transittere gjennom området eller fiske, enten på tlf 76 14 44 26, maritim kanal 16 / kanal 13 med kallesignal Andøya Space Center, da dette ofte kan la seg arrangere, melder ASC. 

Andøya Space Center har bemanning 1 time før annonsert tidsperiode for oppskytningen. Oppdateringer vil komme på www.andoyaspace.no