Fiskarlaget Nyheter

09.01.2020 08:15
Ole Strand til minne
1935-2019
Ole Strand til minne
Ole (t.v.) og Olav Strand har siden 1958 bygget opp et av Norges største familieeide rederi
Foto: Strand rederi

Ole Arne Strand (84) gikk bort nyttårsaften 2019. Fiskeren og rederen gravlegges torsdag 9. januar fra Valderøy kirke.

Ole Arne Strand har sammen med familien bygget opp et av Norges største familieeide fiskebåtrederier. Selskapet har i dag to ringnotfartøy og to fabrikktrålere med 135 ansatte, og en årlig omsetning på rundt 300 millioner kroner. Rederiet ledes av Janne Grethe Strand Aasnæs og Solveig Strand.

Strand rederi ble etablert i 1958 og «Strand Senior» var det første av drøyt 20 fartøy som opp gjennom årene har skapt verdier i rederiet med base i Skarbøvika i Ålesund.

Det var brødrene Ole og Olav Strand som for vel 60 år siden etablerte Strand rederi og som sammen med sin far fikk bygd den kombinerte garn- og linebåten.

Ole Arne Strand er også en av mange tillitsmenn i Fiskarlagssystemet som har bidratt med sin kompetanse inn i sentrale organ. Han representert havfiskeflåten i Norges Fiskarlags Landsstyre i fire perioder og var i Landsstyret i til sammen åtte år.

Ole Arne Strand gravlegges fra Valderøy kirke i Ålesund torsdag 9. januar klokken 13.

Norges Fiskarlag sender vår kondolanse til familien.