Fiskarlaget Nyheter

06.01.2020 07:55
Thorvald Tande sr til minne
Grunnla Norsk Fiskerinæring
Thorvald Tande sr til minne
Thorvald Kristian Tande
Foto: Norsk Fiskerinæring

Thorvald Tande senior (94) gikk bort i romjula 2019 og bisettes fredag 10. januar. Han fikk i 2013 Norges Fiskarlags kystkulturpris for sitt arbeid for å synliggjøre norsk sjømatnæring.

Thorvald Tande senior grunnla tidsskriftet Norsk Fiskerinæring og har i hele sitt yrkesaktive liv hatt en sterk orientering mot fiskerinæringen.

På hjemmesiden til Norsk Fiskerinæring vises det til at han gjennom hele sitt liv var brennende opptatt av utviklingen til kystsamfunnet og fiskerinæringen, en interesse som på ingen måte avtok med årene. Han hadde mange venner og forbindelser langs kysten og innen alle deler av næringen.  Som redaktør og etterhvert seniorredaktør av Norsk Fiskerinæring i over 50 år, var målet alltid å være et medieorgan som på en skikkelig og seriøs måte tok opp de problemstillingene og utfordringene bransjen til enhver tid sto overfor.

Norges Fiskarlag kondolerer familien og vi vil gjenta daværende leder Reidar Nilsens ord når vi retter en siste takk og minnes den tidligere redaktøren. I forbindelse med at Norges Fiskarlag i 2013 ga lagets Kystkulturpris til Thorvald Tande sa Nilsen blant annet at prisen ble gitt for: «…fremragende innsats i arbeidet med å knytte sammen fortid, nåtid og fremtid i vår kystkultur. Prisen er et uttrykk for at vi setter stor pris på det meget omfattende arbeidet Tande senior gjennom et langt liv har lagt ned i og for norsk fiskerinæring og norsk kystkultur!»

Familien opplyser at bisettelsen vil foregå fredag 10. januar kl. 13.00 i Råholt kirke i Eidsvoll kommune, med minnestund på Gamle Nebbenes etterpå.

Les Norsk Fiskerinærings minneord i denne lenken.