Fiskarlaget Nyheter

03.01.2020 11:55
Fiskerinestor gått bort
Abraham Hallenstvedt (1935–2020)
Fiskerinestor gått bort
Abraham Hallenstvedt fotografert under et møte i Fiskarlagets landsstyresal sammen med tillitsmennene Hans Petter Rasmussen (t.v.) og August Fjeldskår og Jan Fredriksen (bak).
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Abraham Hallenstvedt døde torsdag 2. januar. – Abraham var en mann som har betydd mye for utviklingen av norsk fiskerinæring siden 70-tallet og vi minnes ham for hans omfattende og gode arbeid, skriver leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Abraham Hallenstvedt er fra Sandefjord og flyttet også tilbake til hjembyen etter en omfattende fiskerifaglig karriere, der han omtales som den største pioneren bak Norges Fiskerihøgskole (NFH) ved Universitetet i Tromsø.

Hallenstvedt har vært en sentral person i utviklingen av forskning og undervisning om fiskerinæringen og fiskeriforvaltningen. Han skrev viktige verker om både Norges Råfisklag og Norges Fiskarlag. Hovedverket hans var «Med lov og organisasjon», en bok som kom i 1982 og som var sterkt medvirkende til at eksportloven ble endret. Det skjedde i 1990.

 

Lang karriere

Han kom til Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 1974 og ble allerede samme høst leder i fiskerifagsstyret ved UiT.

I 1977 ble institutt for fiskerifag etablert og i 1980 ble han utnevnt til professor. Hallenstvedt var spesielt opptatt av organisasjonsliv og organiseringen av fiskerinæringen og var også sentral for å få etablert Norges Fiskerihøgskole i Tromsø, noe som skjedde fra 1988.

 

Viktig lovendring

Dagens instituttleder ved Fiskerihøgskolen Terje Martinussen er en av Hallenstvedts tidligere studenter. Han har vist til hvilke begrensninger som lå i eksportloven før den ble endret. Endringen gjorde at alle som produserte fisk i Norge kunne begynne å eksportere. Martinussen gir han også æren for et annet viktig bidrag, som blant annet gjør at eksporttallene for 2019 alt neste uke, den 7. januar, kan legges frem av Norges sjømatråd.

Da Abraham Hallenstvedt begynte å forske på fiskerinæringa var det ikke mulig å skaffe data over fisken som ble eksportert ut av Norge før i verste fall høsten året etter. Han fikk gjennomslag for å opprette en stilling i fiskeristatistikk ved UiT i 1978, deretter begynte oppbyggingen av en database over fiskeeksport og kompetanse for behandlingen av eksportdata. Dette la et viktig grunnlag for den senere etableringen av Eksportutvalget for fisk i Tromsø; altså det nåværende Norges sjømatråd.

Takk!

Abraham Hallenstvedt har blitt brukt som rådgiver for flere departementer og også vi i Norges Fiskarlag har hatt gleden av hans kompetanse og erfaringer. Ved siden av å ha bidratt til begge Fiskarlagets historieverk har vi ved en rekke anledninger hatt gleden av hans innsiktsfulle bidrag. Dette har vi sørget for å takke ham for ved flere anledninger og vi vil huske Abraham Hallenstvedt som en av de sterkeste bidragsyterne for en kunnskapsbasert utvikling av norsk fiskerinæring. Han har betydd mye for utviklingen av norsk fiskerinæring siden 70-tallet og vi minnes ham for hans omfattende og gode arbeid.

Vi tanker går til hans familie.

 

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag

 

Minneordet er skrevet med bidrag fra Universitetet i Tromsø.