Fiskarlaget Nyheter

02.01.2020 13:15
13 milliarder i Råfisklaget
Ny omsetningsrekord
13 milliarder i Råfisklaget
Torsk bidrar alene til en omsetning på nær åtte milliarder i Råfisklagets distrikt i 2019
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Omsetningen i Norges Råfisklag passerte 13 milliarder kroner i 2019. Dette er ny rekord og er den høyeste registrerte verdien noensinne i fiskesalgslagets historie.

Den samlede verdien på omsetningen av torsk, hyse, sei, skalldyr og annet i Råfisklagets distrikt passerte i uke 52 hele 13 milliarder kroner. Dette er 300 millioner kroner opp fra forrige toppnotering på 12,7 milliarder i 2018, melder laget i en pressemelding torsdag. 

Det var hele 6 200 ulike fartøy som sørget for mer enn 146 900 enkeltleveranser i Råfisklagets distrikt i 2019. 

Norges Råfisklags distrikt strekker seg fra og med Nordmøre til og med Finnmark, og torsk er den desidert viktigste enkeltarten. Verdien av torsk utgjorde vel 7,9 milliarder kroner i 2019.

– Et svært viktig forhold er at fiskeflåten som leverer i Råfisklagets distrikt består av små og mellomstore bedrifter som eies og drives lokalt. De legger igjen store verdier i sine lokal-samfunn og er med på å sørge for liv og røre langs hele kysten, sier administrerende direktør Svein Ove Haugland.