Fiskarlaget Nyheter

09.12.2019 07:55
Landet ikke EU-avtale
Forhandlet i Bergen
Landet ikke EU-avtale
Fiskeri- og sjømatministeren sier han har tro på en løsning i forhandlingene med EU om en fiskeriavtale for 2020.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norge og EU er ikke i mål med fiskeriavtalen for 2020. Partene møttes i Bergen sist uke. Det er særlig rundt forvaltningen av torsk i Nordsjøen det er uenighet, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

– Vi har lagt et godt grunnlag og er enig på de fleste områdene i avtalen, sier Nesvik i en pressemelding som ble sendt ut i løpet av søndagen.

Fiskeriavtalen mellom Norge og EU for 2020 skulle etter planen vært ferdigforhandlet fredag 6. desember. Det gjenstår å bli enige om forvaltningstiltak for torsk i Nordsjøen som kan ivareta både bestanden, yngel og yrkesfiskerne neste år.

– Norge har mål om en ansvarlig forvaltning av fiskebestandene i Nordsjøen, sier Nesvik.

Fra norsk side har det i forhandlingene vært et ønske om langt bedre beskyttelse av småtorsk, noe som er avgjørende for å bygge opp bestanden.

– Vi mener det er riktig å bruke noe mer tid på gjenoppbygging, for å sikre et fiske med begrenset utkast og dermed uregistrert fiske. For Norge er det faktiske uttaket av torsk som betyr noe, derfor kan vi ikke bare vedta en lav kvote og tro at det alene gjenoppbygger bestanden, sier statsråden.

En fiskeriavtale med EU har en verdi på om lag 8 milliarder kroner. Fiskeri- og sjømatministeren har tro på en løsning.

– Vi har lang tradisjon for å finne gode løsninger sammen med EU, og jeg har tro på at denne tradisjonen videreføres, sier Nesvik.