Fiskarlaget Nyheter

25.10.2019 12:40
Bekymret for rettssikkerheten
Brev om Hywind Tampen
Bekymret for rettssikkerheten
Hywind Tampen
Ill:Equinor

Norges Fiskarlag er alvorlig bekymret for ivaretakelsen av fiskeriene ved behandlingen av Hywind Tampen-prosjektet. Vi har sendt brev med krav til Olje- og energidepartementets saksbehandling av saken.

Det er i forbindelse med myndighetenes kommende behandling av havvindprosjektet at Fiskarlaget har sendt brev til Olje- og energidepartementet (OED) for å uttrykke vår bekymring for om rettsikkerheten til fiskerne vil bli tilstrekkelig ivaretatt i den videre behandlingen av saken. 

Norges Fiskarlag har vært aktiv i saksbehandlingsprosessen helt siden oppstart av planleggingen av Hywind Tampen, og vi har i den forbindelse gitt innspill om fiskeriinteressene til både utredningsprogrammet og selve konsekvensutredningen.

Vi har her erfart at våre innspill verken har blitt konkret vurdert eller hensyntatt.I brevet du i sin helhet kan lese (under) viser vi til en rekke moment som bør tilsi at fiskernes synspunkter må tas hensyn til.

Vi påpeker at Norges Fiskarlag flere ganger har vist til at Equinors konsekvensutredning inneholder flere feil og mangler knyttet til hvilke konsekvenser prosjektet Hywind Tampen vil ha for fiskeriene der anlegget er tenkt plassert. 

Så vidt vi kjenner til har ikke Equinor oppdatert konsekvensutredningen i henhold til våre og Fiskeridirektoratets innspill, før overlevering og behandling hos myndighetene. Vi har gitt to innspill til Equinor i skriftlig form. I tillegg har vi hatt flere møter med Equinor om saken. Selv etter dette har ingenting blir gjort for å oppdatere konsekvensutredningen, slik at våre innspill kommer frem. 

Vi krever nå av myndighetene at korrekte fakta legges til grunn i saksbehandlingen. I tillegg stiller vi spørsmål til hvorfor tiltakshaver i saken, Equinor, velger å fremlegge en konsekvensutredning som ikke har en korrekt beskrivelse av konsekvensene for fiskeriene.

De risikoreduserende tiltakene som Equinor fremmer har heller ingen reell betydning i saken, da det er selve plasseringen av Hywind Tampen som er problemet. 

Les hele brevet her: