Fiskarlaget Nyheter

18.09.2019 07:55
Ny forskning
FHF-prosjekter
Ny forskning
Forsidefoto fra kvartalsrapporten, som er tatt under det omtalte forsøket i hysefisket som er gjennomført på "Ballstadøy"
Foto: Havforskningsinstituttet

FHF har nå lagt frem en ny oversikt over avsluttede prosjekter. Vi gjengir her noen av dem og du finner også henvisning til hele den omtalte oversikten hos FHF.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) har i snitt mer enn 150 pågående FoU-prosjekter i året, og i denne oversikten finner du en kortfattet beskrivelse av hva som er hovedresultatene fra prosjektene innen villfisk.

FHF viser til at hensikten er å lette tilgjengelighet til prosjektene og ikke minst resultatene, og derved bidra til økt konkret nytte av dem for næringen.

Overskriftene i rapporten det linkes til har klikkbare lenker til prosjektsidene for ytterligere informasjon:

Dette er noen av prosjektene du kan lese om i den nevnte kvartalsoppsummeringen fra FHF:

  • Levendelevering av hyse.

Resultatmål: Å opparbeide kunnskap slik at en kan levere hyse av optimal kvalitet til hvilket som helst marked. Dette skal oppnås gjennom levendelevering av hyse og optimalisering av tradisjonell fangst av hyse.

  • Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring.

Resultatmål: Å utarbeide et dokument som viser hvordan sosial bærekraft blir ivaretatt i norsk fangstbasert fiskerinæring, og som dekker kundenes behov for dokumentasjon.

  • Utvikling av ny trål

Resultatmål: Å utvikle en trål som egner seg til kommersielt fiske av mesopelagisk fisk.

  • Effekter av bademidler mot lakselus

Prosjektet har dokumenterte effekter på reker av badebehandling mot lakselus, noe som blant annet er viktig kunnskap i miljørisikovurderinger.