Fiskarlaget Nyheter

19.09.2019 07:55
«Thors Hammer» på Andøy
Fareområde i uke 39
«Thors Hammer» på Andøy
Illustrasjon som viser at navnevalg og fareområde er tett knyttet sammen
Ill: ATC

Andøya Test Center varsler om fareområde fra Oksebåsen og nord for Andøya i uke 39. Skytingen vil skje i tidsrommet 14:00–20:00.

Testskytingen «Thors Hammer» er varslet for perioden fra mandag til fredag i uke 39, og er definert med følgende koordinater: 

  • 17.70N-016.01.20E
  • 21.00N-015.43.00E
  • 59.00N-015.25.00E
  • 57.00N-014.38.00E
  • 33.00N-014.13.00E
  • 42.00N-016.28.00E
  • 04.00N-016.38.00E
  • 00.00N-015.54.00E
  • 23.00N-016.15.00E

Andøya Test Center (ATC) ber maritim trafikk om å være oppmerksom på det annonserte fareområdet, og være behjelpelig med å holde området ledig i den perioden som er nødvendig for skytingen.

Ved behov for transitt gjennom området ber Andøya Test Center om at dette koordineres på kanal 16/13 eller via telefon 90 56 54 30.

Oppdateringer vil komme på www.testcenter.no