Fiskarlaget Nyheter

04.07.2019 12:15
Milliardinvesteringer i næringen
Kraftig økning siden år 2000
Milliardinvesteringer i næringen
«Smaragd» fra Herøy er en av juvelene i næringen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Sjømatnæringen har investert for over 115 milliarder kroner siden 2000. Det har vært en kraftig vekst i investeringene fra og med 2013, drevet i hovedsak av oppdrett og fiskeindustri, viser en rapport fra NORCE.

NORCE har nå levert en sluttrapport i FHF-prosjektet «Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien» som har kartlagt investeringene i næringen helt fra 1970, med fokus på de siste ti årene.  

Tidligere gikk de største investeringene inn i båter. Rapporten viser at i de siste årene har det blitt en dreining mot at en større del av investeringene går til å utvikle og bygge avansert utstyr om bord. Det vises også tydelig at strukturendringer i fiskeflåten har gjort fisket mer effektivt og gjør at det trengs færre investeringskroner for å opprettholde fangstvolumet.

Mellom 2008 og 2019 har det blitt investert 12 milliarder kroner i fiskeflåten. Disse drives av en kombinasjon av generelt høy lønnsomhet, utvikling mot større enheter (strukturkvoteordningen), mer avansert og dyrere fartøy og myndighetenes miljøpolitikk.

I fiskeindustrien handler investeringene i stor grad om maskiner/utstyr og FoU og gjenspeiler fokus på automatisering.

Både når det gjelder investeringer innen havbruk og fiskeindustri har aldri investeringene vært høyere enn akkurat nå: Link til sluttrapporten finnes her (Link til FHF)