Fiskarlaget Nyheter

28.06.2019 12:10
Raymond vervet 7
Vervekampanje 2019
Raymond vervet 7
Raymond Karlsen på broa
Foto: Privat

Lokallagsleder Raymond Karlsen i Nordkapp får i juni to av tre mulige vervepremier fra Fiskarlaget for sin verveinnsats. 31-åringen har fått med seg sju nye medlemmer.

Raymond Karlsen har egen sjark og avsluttet nylig skipperutdannelsen.

I det Fiskarlaget er på tråden for å gratulere med verveinnsatsen er han i ferd med å legge fra med den tidligere ringnotsnurperen «Ringaskjær» i Måløy for å gå til Austevoll med sildeavkapp.

Målsetningen fremover er å drifte sjarken «Solringen», med torsk og kongekrabbe som grunnlag, og gjerne kombinere dette med fartstid i større styrehus. Han er også med i et toårig prosjekt sammen med blant annet Havforskningsinstituttet om fangst av torsk med teiner.

– Det er SÅ spennende og så store muligheter om vi knekker og blir kjent med kodene for denne typen fangst, sier han engasjert.

Bildetekst: Raymond Karlsens sjark «Solringen»                                                                            Foto: Privat

Fremoverlent

På vervefronten har han lagt ned en betydelig innsats etter at han tok på seg vervet som lokallagsleder under årsmøtet i vinter.

31-åringen forteller at fiskeri og fiskeripolitikk engasjerer ham veldig sterkt, og at lokallaget oppleves som en god plass å bruke engasjementet.

– Da gjør det ikke vondt å lese saksdokumenter og rapporter, sier han ispedd en god latter.

Han har også et sterkt engasjement for fagorganisering.

– Ja, jeg mener oppriktig at fagorganisering er viktig. Det har gjort og er med på å gjøre Norge til et så bra land å leve i. Jeg har også en sterk interesse for historien og må bare si at vi har det sabla bra. Men – vi blir fort små om vi skal stå alene. Derfor er det så viktig med en levende og sterk fagorganisasjon, slår den unge lokallagslederen fast.

Skolebesøk

Hjemme i Nordkapp har han møtt elevene på fiske og fangst, og fem av dem er nå medlemmer. I tillegg er to båteiere også rekruttert. Han er likevel tydelig på at det er absolutt lettest å nå inn til de unge.

– De fleste sier nei til å bli med i organisasjonen. Mange er ikke så interessert, selv om de fleste skjønner at man må stå sammen for å få til ting.

– Det er lettere å snakke med ungdom enn med veletablerte fiskere. De unge sitter ikke fast i historien; og påpeker hva som ble gjort feil eller skulle vært gjort. Jeg møter ofte den typen argument med at vi må være opptatt av: Hvor vil vi NÅ?

Penger og Regatta

– Jeg kommer til å fortsette å peke på at det er viktig å være organisert og å verve medlemmer, sier Raymond Karlsen.

Han synes det er hyggelig å bli satt pris på for sin verveinnsats.

– Ja, det er artig at det legges merke til. Jeg var ikke klar over at det var en egen kampanje nå og setter pris på å få både pengepremie og regattadressen.

Fiskarlaget er viktig

Den unge fiskeren forteller at han har vært med på forskjellige former for fiske fra Rogaland til russergrensa, og han har sett hvor viktig blant annet fiskesalgsloven er for kystfiskerne.

– Det er ofte langt mellom mottakene, og da er det helt essensielt at de lokale fiskerne har en minstepris som beskytter dem fra å bli utnyttet. Jeg har også sett hvor viktig kystfiskeren er for verdiskapningen og bosetningen langs hele kysten. Dette er viktige ting som ingen er mer egnet til å ta vare på enn Norges Fiskarlag, mener Raymond Karlsen.

Norges Fiskarlags «Vervekampanje 2019»:

  • For hvert 5. medlem som verves mottar ververen kr. 1000,-.
  • Månedens verver (over 5 medlemmer). Mottar en regattadress fra Norges Fiskarlag.
  • Landsmøteperiodens verver
    Blir invitert til Landsmøtet med følge og får dekket opphold og mottar et honorar/gave på Landsmøtet.