Fiskarlaget Nyheter

21.06.2019 12:45
-Gjenkjennelig
Om kvotemeldingen
-Gjenkjennelig
Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Førsteinntrykket er godt og det er betryggende at vi kjenner igjen mange av våre synspunkt og innspill. Håpet er at sluttproduktet skal skape en god, forutsigbar og langsiktig utvikling av norsk fiskerinæring, sier Kjell Ingebrigtsen om regjeringens kvotemelding.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik la fredag frem regjeringens stortingsmelding om nytt kvotesystem for fiskeriene. Ministeren sier arbeidet har blitt gjort i en erkjennelse av at kvotesystemet har blitt et lappeteppe av forskjellige ordninger. (link til regjeringens melding og egenomtale)

-Viktig arbeid

Norges Fiskarlag har i prosessen frem mot fremleggelsen av kvotemeldingen vært tydelig på at endringer og tilpasninger må være målrettet og forbedrende og ivareta en samlet norsk fiskerinæring.

-Vårt førsteinntrykk er at kvotemeldingen er omfattende. Vi tolker det som positivt, sier Kjell Ingebrigtsen.

Kvotesystemet har utviklet seg gjennom en periode på drøyt 30 år og derfor har vært nødvendig å bruke tid på det arbeidet som nå er gjort.

- Vårt mål har hele tiden vært å bidra til at langsiktigheten blir ivaretatt og at det gjelder både for  pelagisk sektor og for hvitfisksektoren.  Ambisjonen for Norges Fiskarlag er nå å bidra til de gode diskusjonene slik at sluttproduktet blir optimalt, sier Fiskarlagslederen.

Landsmøtet viktig

-Når det gjelder enkeltområder eller detaljer i meldingen vil det være nødvendig å bruke tid til å sette seg inn i disse og ha en bred tilnærming i organisasjonen. Vi ser nå for oss en god prosess intern som munner ut i en omfattende og grundig behandling på vårt landsmøte.

Kjell Ingebrigtsen sier Fiskarlagets landsmøte, som holdes i Trondheim 30. og 31. oktober i år, er landets desidert største og viktigste fiskeripolitiske verksted.

-Kvotemeldingen blir hovedsak på vårt landsmøte. Jeg ser nå frem til å gå løs på dette arbeidet med vår tydelige ambisjon om å bidra til en samlet og helhetlig fiskeripolitikk for hele fiskerinasjonen.

Fremtidsnæring

-Norsk fiskerinæring har bidratt til å bygge nasjonen gjennom generasjoner og er en viktig del av norsk økonomi. Viktigheten av næringen vil bli enda sterkere i fremtiden.

Derfor er det positivt at rammevilkårene for fiskerinæringen nå forbedres. Det vil være med på å skape nødvendig trygghet for yrkesutøverne og for den ønskede utviklingen i næringen, avslutter Kjell Ingebrigtsen.