Fiskarlaget Nyheter

13.06.2019 15:10
Ber om dispensasjonsadgang
Sorteringsrist
Fiskarlaget ber om dispensasjon fra påbudet om sorteringsrist for rekefiskere sør for 62°N i Skagerrak og Nordsjøen.
FOTO: Scanfishphoto

Fiskarlaget ber om dispensasjon fra påbudet om sorteringsrist for rekefiskere sør for 62°N i Skagerrak og Nordsjøen. Det har vist seg svært vanskelig å holde risten fri for tare og annet.

Med virkning fra 1.1.2019 ble også områdene innenfor 4-mila omfattet av påbudet om sorteringsrist i reketrålfisket sør for 62°N. Utvidelsen av dette ristpåbudet har ført til vanskelige driftsforhold for den minste flåten, som har relativt lav tauekraft og små trålredskaper, da disse opplever betydelig fangsttap av både reker, kreps og annen fisk. Flere av disse fartøyene har nå så lave fangstrater på grunn av fangsttap at driften ikke lenger er regningssvarende.

Norges Fiskarlag har i brev til Nærings- og Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet i dag bedt om at det snarest etableres dispensasjonsordninger fra bruk av sorteringsrister i særlige tilfeller og situasjoner som dette.

Les brevet her