Fiskarlaget Nyheter

15.03.2019 10:05
Fritt hysefiske
Lukket gruppe
Fritt hysefiske
Mottak av hyse og flere andre arter på Mausund
Foto: Marianne Sandstad

Det innføres fritt fiske etter hyse for alle fartøy i lukket gruppe som fisker med konvensjonelle redskap.

Det blir økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N etter at Fiskeridirektøren fredag har besluttet å refordele hyse nord for Stad for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Konvensjonelle havfiskefartøy gis en kvoteøkning på 20 prosent, og dette innebærer maksimalkvoter på 137 tonn hyse pr. kvotefaktor.

Torsketrålerne gis en kvoteøkning på 10 prosent, og dette innebærer maksimalkvoter på 430 tonn hyse pr. kvotefaktor.

Beslutningen har virkning fra og med fredag 15. mars.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag ba tidligere i uken Fiskeridirektoratet ta et slikt grep, og Fiskarlaget er fornøyd med at det tilrettelegges for at kvotene på hyse utnyttes. Se detaljene i vårt vedtak i saken her.