Fiskarlaget Nyheter

14.01.2019 15:30
Passerte 20 milliarder
Rekordverdi i 2018
Passerte 20 milliarder
Rekeflåten, her fra Rosenvoll, er en av sektorene som drev godt i 2018
Foto: Erlend Grimsrud

Landinger av fisk fra norske fartøy passerte for første gang i 2018 20 milliarder kroner. Økningen er på rundt 1,4 milliarder kroner fra 2017, melder Fiskeridirektoratet.

På tross av at viktige fiskeslag som torsk og hyse og pelagiske arter som sild og makrell hadde en merkbar nedgang i landet kvantum, har samlet fangstmengde økt. Kombinert med generelt gode priser ga dette rekord i fangstverdi i 2018, skriver Fiskeridirektoratet i en oppsummering av fjoråret.

Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet. Tallene for 2018 er foreløpige.

Pelagisk oppgang

Etter en nedgang i 2017 opplevde pelagisk sektor en oppgang i 2018, både i landet kvantum og utbetalt verdi. På tross av nedgang i landet kvantum av viktige fiskeslag som sild og makrell økte det totale kvantumet innen pelagiske fiskerier. Det er spesielt landinger av lodde som sørger for økningen i kvantum og den gode prisutviklingen på makrell og kolmule som fører til en økning i utbetalt verdi innenfor pelagisk sektor i 2018.

Ned for torsk og hyse

Fangst av torsk og hyse hadde en kraftig nedgang i 2018 på henholdsvis 10 og 18 prosent, mens fangst av sei hadde en økning på 13 prosent. En prisøkning på både torsk og hyse gjør at totalverdien innenfor torskefiskeriene likevel har holdt seg stabil fra 2017 til 2018. Torsk og torskeartet fisk står med sine 10 milliarder for halvparten av totalverdien i norske fiskerier i 2018.

Kraftig rekeøkning

Landinger av reker mer enn doblet seg fra 2017 til 2018. Landet kvantum var på like over 28 000 tonn. På tross av en nedgang i pris på 6,5 prosent, ble totalt utbetalt verdi nesten doblet og endte på over en milliard kroner. Kombinert med økt verdi på krabbe og kongekrabbe gjør dette at totalfangstverdi for hovedgruppen skalldyr, bløtdyr og andre pigghuder endte på like under to milliarder, noe som er en økning på 50 prosent fra 2017.

Statistikksidene til Fiskeridirektoratet

Tallene for 2018 vil være tilgjengelige på statistikksidene på Fiskeridirektoratets hjemmeside. Her vil det være mulig å hente ut informasjon om landet fangst i ulik form. En kan i tillegg til fiskesort, kvantum og verdi bl.a. hente ut opplysninger om fartøyets kommune, landingskommune, redskap, lengdegrupper og fangstområde.