Fiskarlaget Nyheter

12.12.2018 09:55
Avtale om minstepriser
Dynamisk for hyse
Avtale om minstepriser
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har blitt enige om nye minstepriser for fisk for kommende vintersesong. Partene ble i forhandlingene også enige om en dynamisk minsteprismodell for hyse.

I en pressemelding fra Råfisklaget vises det til at det fra 17. desember blir en prøveordning for hyse. Modellen bygger på samme prinsipp som for torsk og sei, med noen justeringer.

Den dynamiske minsteprisen for snørefanget hyse (referansen for hyseprisene) framkommer av følgende formel og vekting: 0,9 ganger snittpris oppnådd for fersk hyse fra fartøy som drifter med line/autoline + 0,9 ganger snittpris oppnådd for fersk hyse fra fartøy som drifter med snurrevad + 0,75 ganger snittpris for eksportert fersk hyse. Summen deles på 3.

I modellen for beregning av dynamisk minstepris for torsk, oppjusteres prisforskjellen mellom torsk 2,5-6,0 kg (referansestørrelsen) og torsk over 6,0 kg med ekstra kr 0,25, slik at forskjellen nå blir kr 1,00 mot tidligere kr 0,75.

Detaljer om de dynamiske og øvrige minstepriser vil framgå av oversikten over de til en hver tid gjeldende dynamiske minsteprisene for torsk, hyse og sei på www.rafisklaget.no.

Øvrige endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 17. desember framgår av følgende oversikt:

Endringer i minstepriser for fisk
Lyr over 2,0 kg kr 16,00 (+ kr 1,00)
Lyr 1,0-2,0 kg kr 13,00 (+ kr 1,00)
Lyr under 1,0 kg kr 7,50 (+ kr 1,00)

Rødspette over 650 g kr 9,00 (+ kr 1,00)
Rødspette under 650 g kr 8,00 (+ kr 1,00)

Rogn av torsk kr 6,50 (+ kr 1,00)
Lever av torsk kr 4,50 (+ kr 0,75)
Hau av torsk til konsum kr 0,50 (+ kr 0,15)