Fiskarlaget Nyheter

29.11.2018 08:10
To raketter på Andøya
Fareperiode 4.-19. desember
To raketter på Andøya
Det aktuelle fareområdet er angitt i dette kartet
Ill: ASC

Andøya Space Center (ASC) varsler om fareområde for fiskere og andre fartøy ved Andøya i perioden 4.-19. desember. Farevarselet gjelder for en dobbeloppskyting den dagen forholdene åpner for oppskyting.

Farevarslet for rakettoppskytning fra Oksebåsen sør for Andenes gjelder for hele perioden fra 4. til 19. desember.

ASC opplyser til Norges Fiskarlag at det er to raketter som planlegges skutt opp med få minutters mellomrom og at oppskytingene vil skje i tidsrommet mellom klokken 8 på morgenen og 13 på ettermiddagen.

Så snart oppskytingen er gjennomført oppheves fareområdet.

Fareområdet er nord for Andøya/Oksebåsen definert med følgende koordinater :

1. 6917.60N-01601.00E
2. 6924.00N-01551.00E
3. 6950.00N-01546.00E
4. 6950.00N-01610.00E
5. 6924.00N-01610.00E

Andøya Space Center anmoder maritim trafikk om å være oppmerksom på det annonserte fareområdet, og være behjelpelig med å holde området ledig i perioden som er nødvendig for oppskytningen.

Oppdateringer vil komme på www.andoyaspace.no