Fiskarlaget Nyheter

07.11.2018 14:45
Nye kyststatsavtaler
NVG-sild og kolmule
Nye kyststatsavtaler
Foto: Leif Nøttestad, HI

Kyststatene er blitt enige om forvaltningen av sild og kolmule i 2019, men partene er fremdeles uenige om fordelingen landene imellom.

Dette melder Nærings- og Fiskeridepartementet i dag i en pressemelding. 

Totalkvoten (TAC) for silda neste år blir på 588.562 tonn. Det er en betydelig økning fra fjorårets totalkvote på 435.000 tonn. 

– Jeg er fornøyd med at vi er blitt enige om en ny plan som sikrer bærekraftig beskatning og samtidig et noe høyere uttak av sild, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik. 

Forvaltningsplanen er basert på informasjon som er vitenskapelig oppdatert av det internasjonale havforskningsrådet ICES i år.

Landene har ikke klart å bli enige om hvor stor del av totalkvoten hvert land skal ha.

– Jeg er skuffet over at Norge, EU, Færøyene, Island og Russland ikke har klart å bli enige om fordelingen av andeler på partene, sier Nesvik.

Norge ønsker kartlegging
Fra norsk side ble det foreslått å starte et felles vitenskapelig arbeid for å kartlegge sildebestandens utbredelse i nasjonale soner og i internasjonalt farvann. 

Russland, som ikke deltok på det siste forhandlingsmøtet, har støttet forslaget om et slikt arbeid. De øvrige kyststatene ønsker imidlertid ikke å delta i en ny kartlegging av sildas sonetilhørighet.

– Jeg synes det er bekymringsfullt at de andre partene ikke vil være med på et arbeid som kan bidra til at vi kan løse fordelingsspørsmålet, og dermed sikre bærekraftig forvaltning, sier Nesvik. 

Les hele pressemeldingen her