Fiskarlaget Nyheter

08.11.2018 08:05
Plast på dagsorden
Moskva denne uka
Plast på dagsorden
Kjell Ingebrigtsen formidler Fiskarlagets miljøstandpunkt på konferansen i Moskva denne uka.
Foto: Marit Hiim Haugseth

Miljøutfordringer med plast og mikroplast i Barentshavet står denne uken på agendaen i en felles konferanse mellom Russland og Norge i Moskva. Fiskarlaget er en av en rekke norske bidragsytere.

«Marine Plastic and Microplastics Pollution Controll in the Barents Sea» er konferanseoverskriften for todagerssamlingen for et vidt spekter av norske og russiske organer denne uka.

Konferansen holdes i Ministeriet for naturressurser, og ble onsdag åpnet av den russiske ministeren med den norske ambassadøren til Russland Rune Resaland som norsk hovedinnleder.

Fra norsk side er det deltagere fra ulike myndighetsorgan, i tillegg til at havforskningen, Fiskeridirektoratet og sentrale aktører og bidragsytere gjennom mange år som Lofoten Avfallsselskap og NOFIR som skal bidra.

Rent hav

«Action against Plastic Pollution» er overskriften for foredraget som Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen skal bidra med innlegg om under konferansen torsdag.

I foredraget vil han legge vekt på at Norges Fiskarlag ønsker et rent hav og at et rent hav uten marin forsøpling er noe hele det globale samfunnet har interesse av.

– Ressursene i havet skal forvaltes på en bærekraftig og forsvarlig måte. Dette oppnår vi ikke uten at vi tar vare på miljøet i havet. Dette er ikke en problemstilling som bare fiskerne skal ta tak i, men hele det globale samfunnet må ta ansvar. Dette vil jeg påpeke og understreke under konferansen, forteller Ingebrigtsen.

Utfordring for alle

– Felles forpliktelser og internasjonale løsninger er de hovedstikkordene jeg vil synliggjøre. Samtidig blir det naturlig å peke på at Norges Fiskarlag vil prioritere arbeidet mot marin forsøpling, og på vegne av fiskerne ta vår del av ansvaret for avfall fra fiskerinæringen, sier Ingebrigtsen.

I konferansen vil Kjell Ingebrigtsen trekke frem mange av de sentrale utfordringene fiskerne har i sitt daglige arbeid, og tydeliggjøre hvor løsningene må utvikles bedre for å få gode fremtidsrettede ordninger til å fungere best mulig i fiskernes daglige aktiviteter på havet.

  • Søppel etter den daglige driften om bord
  • Ilandføring
  • Rutiner for behandling
  • Utilsiktede hendelser under fisket
  • Redskapstap
  • Eierløst avfall

Kjell Ingebrigtsen sier det enkle ofte er det beste.

– Fiskerne har i utgangspunktet to enkle krav på seg når de er på havet, og disse kravene er for øvrig også er lovpålagt i Norge:

  • Ta med søpla til land
  • Meld tapte fiskeredskaper til kystvakta

I Moskva deltar også prosjektleder for Fiskarlagets samarbeidsprosjekt med russiske fiskeriorganisasjoner, Marit Hiim Haugseth.