Fiskarlaget Nyheter

01.11.2018 14:00
Reguleringsinnspill 2019
Landsstyrets vedtak
Reguleringsinnspill 2019
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag har behandlet fiskerireguleringene for 2019. Landsstyret gjorde vedtak med innspill til de ulike fiskeriene i sitt møte 30.- 31. oktober.

Landsstyrets vedtak i reguleringene for 2019 oversendes departementet og Fiskeridirektoratet som våre innspill til neste års reguleringer. Vedtakene er også våre basisinnspill til det faste reguleringsmøtet som Fiskeridirektoratet holder før 2019-reguleringene fastsettes. Årets høstversjon av Reguleringsmøtet holdes 7.-8. november i Bergen.

Norges Fiskarlags behandling av reguleringene for fisket i 2019 følger våre tidligere linjer og prinsipper.

Nederst på denne siden finner du vedtakene for det enkelte fiskeriet.

  • Enkeltdokumentene kan du også se ved å gå inn på vår dokumentside under emneordet: «Landsstyret» (intern lenke)
  • Noen få vedtak er fremdeles i arbeid og vil bli lagt ut så snart de er klar.

I tillegg til enkeltartene som er listet opp under er det gitt innspill om følgende saker:

  • Norges Fiskarlag tilrår at fisket etter dyphavsarter i internasjonalt farvann i 2019 reguleres i samsvar med NEAFCs vedtak, og følger de samme prinsipper som tidligere år.
  • Torsk i NAFO-område 3M, som i 2019 kan tas av trål - innspill kommer når kvoteatalen er på plass.
  • Fiskarlaget tilrår at reguleringsopplegget for fiske etter bunnfisk ved Grønland videreføres etter samme mønster som tidligere år. Fiskarlaget vil ha dialog med Fiskeridirektoratet om nærmere detaljer i reguleringene for 2019 når en kjenner kvoterammene for avtalen i 2019.