Fiskarlaget Nyheter

29.10.2018 08:10
Uker med reguleringsfokus
Reguleringsmøtet 2018
Uker med reguleringsfokus
Fiskarlagets innspill til reguleringsmøtet drøftes av Landsstyret 30.–31. oktober
Foto: Jan-Erik Indrestrand

De neste to ukene vil tilrettelegging av fiskeriene for 2019 være et særlig fremtredende tema i Fiskarlaget. Landsstyret skal tirsdag og onsdag behandle innspill til direktoratets reguleringsmøte 7.–8. november.

De foregående ukene har staben i Fiskarlaget utredet og tilrettelagt innspill til Landsstyrets behandling av reguleringene for 2019. Sakene blir drøftet i Landsstyret 30.–31. oktober. Styrets behandling er en årlig foreteelse og spiller opp mot fiskeridirektørens invitasjon til det årlige høstmøtet om regulering av fisk i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen, som i år holdes 7.–8. november.

Reguleringsmøtet er en av de viktige arenaene for å debattere utviklingen i enkelt-fiskeri og l å drøfte forslag til fiskerireguleringer for 2019.

Slik gjennomføres møtet

Reguleringsmøtet begynner klokken 09.00 både 7. og 8. november og vil trolig ikke vare lenger enn til klokken 17 hver av de to dagene. Det er lagt opp til at reguleringsmøtet behandler bunnfisk dag 1 og pelagisk fisk dag 2. 

Reguleringsmøtet er ikke et åpent møte, men en arena der Fiskeridirektøren møter representanter for organisasjonene etter påmelding fra de ulike høringspartene for å drøfte hvordan fisket best kan legges opp for det kommende året.

I forkant av møtet legger Fiskeridirektoratet fortløpende ut innkomne saker på sin nettside.

Fiskarlaget vil legge ut våre egne innspill til reguleringsmøtet i en egen nettomtale etter at sakene er behandlet i Landsstyret, samt at sakene vil komme opp i Fiskeridirektoratets saksliste når de er oversendt dit.

Hva er reguleringsmøtet? Se også den foreløpige saksliste for årets reguleringsmøte (link til Fiskeridirektoratet).

Norges Fiskarlags deltagere i møtet:

  • Geir Stuve Rommetveit
  • Jan Erik Johnsen
  • Valter Rasmussen
  • Jan Ivar Maråk deltar første dag, torskesektoren
  • Nina Rasmussen deltar andre dag, sildesektoren
  • Carl Fredrik Aamodt
  • Jan Birger Jørgensen

Maren Lootz Aarthun deltar også begge dager. Hun er student fra UiT/NFH i praksisopphold hos Norges Fiskarlag.