Fiskarlaget Nyheter

25.10.2018 14:40
Sterk NH-90-kritikk
Riksrevisjonen
Sterk NH-90-kritikk
NH-90
Foto: Eurocopter

– Anskaffelsen av nye helikoptre til Sjøforsvaret har sviktet på en rekke områder, slår Riksrevisjonen fast i en ny rapport. Fiskarlaget forventer at helikoptrene snarest kommer på plass.

Riksrevisjonen slår i sin rapport fast at leveransen av NH90-helikoptrene ser ut til å ta 14 år lenger enn avtalt.

Norges Fiskarlag har over tid uttrykt bekymring for at anskaffelsen har tatt for lang tid.

-Vi har i dag en situasjon der kystvaktfartøyene er så godt som uten helikopterkapasitet. Det er svært uheldig, både i forhold til sikkerheten til sjøfarende og i forhold til å drive effektiv resursovervåkning i norske havområder, påpeker leder Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag forventer at Forsvarsdepartementet følger saken videre opp slik at innfasingen av de nye helikoptrene, med nødvendig flytid, i alle fall kommer på plass til 2022 slik departementet selv har angitt som sin nåværende ambisjon.  

Les pressemelding fra Riksrevisjonen og deres rapport. (ekstern link)