Fiskarlaget Nyheter

24.10.2018 10:40
Om makrell i kyst
Medlemsinformasjon
Om makrell i kyst
Makrelldorger
Foto: Scanfishphoto

Norges Fiskarlag har til orientering for våre medlemmer laget et informasjonsnotat om makrell i kystgruppen. I det vedlagte dokumentet redegjør vi for arbeidet som er gjort knyttet til å finne best mulig løsninger for gruppen.