Fiskarlaget Nyheter

25.10.2018 09:20
– Svært godt tilbud
Sponser hjertestarter
– Svært godt tilbud
Knut Eriksen med hjertestartere fra Trygg Partner
Foto: Jan-Erik Indrestrand

– Dette er nesten for godt til å være sant. Kanskje derfor mange ennå ikke har benyttet seg av tilbudet? Dette spørsmålet kommer fra Knut Eriksen i Fiskernes Ulykkeskasse. Han sponser nå hjertestarter til deg som er fisker!

Fiskernes Ulykkeskasse (FU) har ved flere anledninger det siste året omtalt at statuttene er endret slik at det også kan gis penger til tiltak og tilskuddsordninger for økt sikkerhet på havet.

FU ved Knut Eriksen oppfordrer derfor fiskerne til å benytte seg av den fordelaktige ordningen med både tilskudd fra FU og medlemstilbud fra Fiskarlaget som gjør anskaffelsen av den viktige maskinen svært rimelig.

ER sant!

– Jeg kan skjønne at fiskerne ikke tror at det er mulig å få mer enn halve kostnaden dekket. Både sponsingen og medlemstilbudet i Fiskarlaget er korrekt. Og jeg bare venter nå på å få betalt ut hundretusener til dette viktige formålet, sier Eriksen.

Han mener enhver båt burde ha maskinen om bord.

– Du vet aldri når behovet er der og da handler det om minutter. På havet er det derfor ekstra viktig å være utstyrt med hjertestarter for å kunne bistå ved hjertestans, sier Knut Eriksen.

 

Om tilbudet

FU gir tilskudd til innkjøp av hjertestarter på 5 000 kroner.

– Vi kan etter søknad også gi tilskudd til opplæringen. Samtidig har Fiskarlaget inngått en medlemsavtale med selskapet Trygg Partner som ytterligere reduserer innkjøpskostnaden, forteller Knut Eriksen.

En hjertestarter koster opp mot 15 000 kroner i ordinært innkjøp.

FU

Fiskernes Ulykkeskasse ga tidligere bare økonomisk bistand til fiskere eller uforsørgede etterlatte i forbindelse med ulykke som har medført minimum 15 prosent uførhet eller dødsfall. Alle fiskere eller pårørende kan søke om bistand fra FU, samt om støtte til kjøp av hjertestarter.

Slik får du tilskuddet

FU har utarbeidet et felles søknadsskjema for økonomisk støtte og ber om at du tydelig merker av i skjemaet hva søknaden gjelder, vedlagt (under).

Norges Fiskarlag administrerer ordningen og kontaktperson i Fiskernes Ulykkeskasse er Knut Eriksen, som kan kontaktes via Fiskarlagets sentralbord 73 54 58 50.

– Vi oppfordrer også om å benytte den gunstige avtalen om kjøp fra Trygg Partner, sier han.

Fiskarlagets kontaktperson i Trygg Partner er Tom Christian Tvenge. For spørsmål eller bestilling kontakt ham på 22 55 01 00.

Se også informasjonsark om hjertestarteravtale fra Trygg Partner (under).