Fiskarlaget Nyheter

28.09.2018 12:10
Alvorlig om bestander
Om kvoterådet
Alvorlig om bestander
Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

– Dette er noe vi ikke kan leve med, når det har blitt mer en regel enn et unntak at det er sterke variasjoner i forskernes vurderinger av de ulike fiskebestandene. Det sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Fredag anbefalte havforskerne en makrellkvote for 2019 på drøyt 318 000 tonn i 2019. Dette er en sterk nedgang fra årets kvoteanbefaling, og det samme var tilfelle i fjor.

Fiskebåt, Norges Fiskarlag, Pelagisk Forening, og Sjømannsforbundet ba tidligere denne uken om at kvoterådet på makrell for 2019 ble stanset.

– Denne oppfordringen ble ikke fulgt, og vår store bekymring nå er ikke at ulike kvoter svinger, det må vi akseptere, sier Kjell Ingebrigtsen. Vår store bekymring er den store svingningen fra år til år og den åpenbare differansen i hva vi som fiskere og forskere ser på havet.

Kjell Ingebrigtsen sier variasjoner i forskernes vurderinger av de ulike fiskebestandene er et paradoks.

– Det gjelder særlig for de pelagiske bestandene. Den betydelige usikkerheten som er påpekt for makrellrådet blir et paradoks når vi ser dette i lys av den betydelige økte forskningen og flere metoderevisjoner som er gjennomført for makrellbestanden de siste årene, påpeker han.

Næringen var kjent med den store usikkerheten i årets bestandsestimat, og påpekte tidligere i uken at ICES ikke har et godt nok grunnlag for å gi råd for makrell i 2019. Det blir blant annet pekt på at det er stor usikkerhet i estimert dødelighet av merket fisk, at næringen ikke kjenner seg igjen i utslag av modellbruk og nedskrivning av bestanden, samt at det er stor usikkerhet knyttet til forskernes tråltokt etter makrell.

Organisasjonene har bedt om at Havforskningsinstituttet tar et initiativ overfor ICES om at det iverksettes en metoderevisjon snarest.

Næringsorganisasjonene har også pekt på at det har vært tilsvarende situasjoner tidligere (2014), hvor ICES sin anbefalte kvote baserte seg på gjennomsnitt av de tre foregående år.