Fiskarlaget Nyheter

28.09.2018 12:15
Nordland sa nei
Organisasjonsprosessen
Nordland sa nei
Leder Jan Fredriksen og daglig leder Steinar Jonassen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Flertallet i årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag vedtok fredag et forslag om å si nei til Landsmøtets vedtak om en tredeling av Norges Fiskarlag i en fremtidig organisasjonsmodell.

Et flertall av delegatene under årsmøtet i Nordland, 26 mot 22, stemte for et forslag til vedtak fra Andøy Fiskarlag.

I en kommentar i saken sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag at Landsstyret nå må drøfte status i organisasjonssaken etter dette vedtaket:

– Vi konstaterer at årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag har kommet til at man ikke aksepterer det opplegget som Landsmøtet har vedtatt når det gjelder fordeling av stemmer i et framtidig Norges Fiskarlag.

Dette var Landsmøtets forslag og vi må nå legge dette fram for Landsstyret som må ta stilling til hva dette konkret innebærer for organisasjonsprosessen i Norges Fiskarlag.

Landsmøtet i Norges Fiskarlag vedtok i november 2017 å gå for en fremtidig modell med tre administrative enheter under hovedlaget:

  • Sør-Norges Fiskarlag
  • Nord-Norges Fiskarlag
  • Fiskebåt