Fiskarlaget Nyheter

14.09.2018 07:50
Inn i Artsdatabanken
Oppnevnt i styret
Inn i Artsdatabanken
Seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen i Norges Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag er gitt styreplass i Artsdatabanken. Det er seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen som går inn i vervet de neste fire årene.

Det er Klima- og miljødepartementet (KLD) som med virkning fra 1. september har oppnevnt nytt styre for Artsdatabanken.

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Hovedoppgaven er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper.

– Det er ikke unaturlig at vi som organisasjon er representert i Artsdatabanken, og jeg ser frem til å starte arbeidet i det nye styret, sier Kleven Jakobsen.

– Jeg bruker selv Artsdatabanken i mitt arbeid på miljøområdet i Fiskarlaget, og håper også våre medlemmer kan bidra til å spille meg god i den rollen jeg skal ha som styremedlem, sier hun.

I følge oppnevningen fra KLD er bakgrunnen for oppnevningen av Fiskarlaget, med Norges skogeierforbund som direkte vara, et uttrykk for ønske om å ha næringer representert hvor Artsdatabankens kunnskapsgrunnlag er et sentralt premiss for utøvelsen av næringene.

– Det er viktig for Fiskarlaget at kunnskap om naturmangfold legges til grunn for de beslutninger som tas av offentlige myndigheter i saker som berører fiskerne. Dette jobber Artsdatabanken med å legge til rette for ved at de bygger en teknisk og faglig infrastruktur som skal hjelpe institusjoner, offentlige instanser og organisasjoner å finne frem til kunnskap om det biologiske mangfoldet vi har. I tillegg til at de jobber for å øke folks bevissthet om naturmangfoldet i Norge. Dette er jo også viktig for fiskerne, slik at alle er bevisst på å ta vare på havet og det det gir oss, påpeker seniorrådgiveren i Fiskarlaget.

Første møte for det nye styret er 4. oktober i Trondheim. Artsdatabanken ligger for øvrig i samme bygg og etasje som Fiskarlagets kontor i Havnegata 9 i Trondheim.

Se oppslag med informasjon om hele styret hos Artsdatabanken.