Fiskarlaget Nyheter

06.09.2018 14:40
Tester ny kursmodell
Fiskeskipper klasse AB
Tester ny kursmodell
Fagskolen på Gravdal har egen skolebåt, «Skårungen»
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Pilotprosjektet for oppgradering av fiskeskippersertifikat er nå på plass og det første kurset kjøres dette skoleåret ved fagskolen på Gravdal i Nordland.

Norges Fiskarlag har vært aktive i prosessen og bidratt til å synliggjøre behovet for den tilpasningen som har blitt gjort og kom på plass fra nyttår for sertifikatene i næringen.

Bakgrunnen er at mange båter har vokst over 500 bruttonnsgrensen, og det førte til spørsmål om nytt sertifikat for førerne av disse båtene. Ved nyttår var det altså på plass og fikk navnet AB med førerrett for inntil 3 000 bruttotonn.

Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten maritime fagskole (Nordland fagskole) avdeling Vest-Lofoten har tilrettelagt for at det nå kan utprøves nye måter å organisere maritim sertifikatopplæringen med modulbaserte læreplaner.

Forsøket bygger på et samarbeid med Sjøfartsdirektoratet for å etablere en næringslivstilpasset modell for nettbasert undervisning på lavere nivå i utdanningsstrukturen.

Målgruppen for pilotprosjektet er personell som er i jobb og som ønsker oppgradering av kompetansenivået og utvidelse av sine sertifikatrettigheter. Ut over pilotprosjektet er tanken at det også skal tilpasses de som er i utdanning og som ønsker direkte overgang fra D5/Fiskeskipper klasse B utdanning til neste nivå D4/FSAB.

Kurset er bygget opp med tre obligatoriske samlinger og også nettleksjoner. På den måten kan kursdeltagerne være i sitt arbeid eller skolesituasjon når de tar kurset.

Det første kurset har oppstart denne uken. Kontakt fagskolen på Gravdal for mer informasjon.