Fiskarlaget Nyheter

05.07.2018 09:30
Ber om møte
Økokrim-påstandene
Ber om møte
Fiskarlaget og Sjømat Norge ber om et møte med justis- og fiskeridepartementet for å avklare grunnlaget for de påstander som er framsatt om næringen.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Som en følge av påstander fremsatt av Økokrim i gårsdagens FiskeriBladet om betydelig økonomisk kriminalitet i fiskeriene, ber Norges Fiskarlag og Sjømat Norge om et møte med justisminister Tor Mikkel Wara og Fiskeriminister Per Sandberg. 

Norges Fiskarlag og Sjømat Norge kan ikke se at det er grunnlag for de påstander som framsettes. Påstandene til Økokrim henger ut en hel næring på en måte som kan være skadelig.

Les brevet som ble sendt i går til Justisdepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet her.