Fiskarlaget Nyheter

27.06.2018 13:05
Fikk gebyrreduksjon
Fra 20 000 til 5 000
Fikk gebyrreduksjon
Bjørn Kvello (t.v.) og Ståle Hellesø bistår Fisakrlagets medlemmer med juridiske råd.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Nok en fisker har fått medhold i sin klage og redusert gebyr etter fjorårets blåkveitefiske. –Vi er meget godt fornøyd med at også denne fiskeren har fått redusert gebyret til en firedel, sier saksbehandler Bjørn Kvello i Fiskarlaget.

For et par uker siden fortalte vi om Arve Guttelvik fra Fosen som tok kontakt med Fiskarlagets juridiske avdeling etter at han fikk et overtredelsesgebyr på 74 000 kroner for brudd på skipssikkerhetsloven.

Det var 25. mai i fjor at 15-metringen «Storstein» befant seg utenfor 35-mila da Kystvakten kom på inspeksjon, til tross for at fartøyet kun hadde fartøyinstruks for Bankfiske I. Han fikk gebyr selv om fartøyet fire dager senere fikk Bankfiske II, som gir mulighet til å gå lengre ut.

Endringen av sertifikatet var i praksis en formalitet og noe også Sjøfartsdirektoratet var kjent med og kunne tatt hensyn til i sin saksbehandling. Likevel fikk han 4. desember informasjon om at han var ilagt overtredelsesgebyr på 74 000 kroner. Etter bistand fra Fiskarlaget reduserte departementet gebyret til 18 500 kroner.

Tilsvarende sak

Overtredelsesgebyret i den seneste saken var satt til 20 000 kroner. Sjøfartsdirektoratet begrunnet også dette gebyret med at fartøyet hadde gått utenfor fartsområdet i fartøyinstruksen i forbindelse med blåkveitefiske i 2017.

-Departementet har konkludert med at det foreligger en overtredelse av aktuell bestemmelse, men har fastsatt gebyret til kroner 5 000 etter en totalvurdering hvor blant annet det er lagt vekt på at det ikke er mye å klandre rederiet for i denne saken. Argumentasjonen bærer preg av at departementet synes å mene at dette er en sak hvor direktoratet ikke burde ilagt gebyr, påpeker Fiskarlagets saksbehandler og jurist Bjørn Kvello.

Mange fikk gebyr

Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø viser til at mange fartøy fikk gebyr, også av varierende størrelse, for den samme overtredelsen i forbindelse med blåkveitefisket i 2017.

Han gjentar oppfordringen til Sjøfartsdirektoratet om at de bør gå gjennom alle like saker fra fjoråret og oppheve gebyrene.

-Departementet har nå gjort endringer og redusert gebyret i to klagesaker og Sjøfartsdirektoratet bør derfor følge opp og gjennomgå alle tilsvarende saker og omgjøre disse slik at gebyrene samsvarer med departementets syn på overtredelsene, understreker Ståle Hellesø.