Fiskarlaget Nyheter

13.04.2018 10:10
Nye minstepriser
Fra 16. april
Nye minstepriser
Stolt norsk fisker med fangsten han finner kiloprisen på i den nye minsteprisoversikten under.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har blitt enige om nye minstepriser for fisk gjeldende for vår- og sommersesongen. Noen priser er justert, mens hyseprisen ligger fast.

Forhandlingene mellom Norges Råfisklag og Sjømat Norge ble avsluttet med en avtale tirsdag.

Resultatet innebærer justeringer for noen kategorier av kvitlange, flekksteinbit, gråsteinbit, blåkveite, uer og rødspette. Minsteprisene for hyse står uendret, melder Råfisklaget.

Minsteprisene for torsk og sei var ikke tema i drøftelsene og følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som fremgår på www.rafisklaget.no.

Endringene i minstepriser fra og med mandag 16. april framgår av følgende oversikt:

 • Kvitlange over 2,0 kg                        kr 11,00          (+ kr 0,50)
 • Kvitlange 0,7-2,0 kg                          kr 10,00          (+ kr 0,50)
 • Flekksteinbit over 3,0 kg                    kr 12,50          (+ kr 1,00)
 • Flekksteinbit under 1,0-3,0 kg            kr 11,00          (+ kr 1,00)
 • Gråsteinbit over 3,0 kg                      kr 11,00          (+ kr 1,00)
 • Blåkveite 1,0-2,0 kg                          kr 26,00          (+ kr 1,00)
 • Blåkveite under 1,0 kg                      kr 23,50          (+ kr 2,50)
 • Uer, sløyd over 5 hg                         kr 15,00          (+ kr 0,50)
 • Uer, rund over 7 hg                          kr 15,00          (+ kr 0,50)
 • Rødspette over 650 g                       kr   8,00          (+ kr 1,00)
 • Rødspette under 650 g                     kr   7,00          (+ kr 0,50)