Fiskarlaget Nyheter

04.04.2018 10:05
Ny i Sett Sjøbein
Mannskapsskifte
Ny i Sett Sjøbein
Frøy Katrine Myrhol
Foto: Sett Sjøbein

Frøy Katrine Myrhol er ansatt som ny prosjektmedarbeider i Sett Sjøbein. Hun har erfaring fra kommunikasjonsarbeid innen utdanningsinstitusjonene, noe rekrutteringsprosjektet håper skal gi god effekt.

Frøy Katrine Myrhol har lang erfaring med kommunikasjonsarbeid rettet mot ungdom fra NTNU i Ålesund, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og fra Høgskolen i Bergen. I tillegg har hun erfaring som journalist i lokalpresse, og internasjonal kommunikasjonserfaring fra FNs informasjonssenter i Brussel og den norske ambassaden i Beirut.

-Håper på god effekt

-Frøy har en spennende bakgrunn som vil tilføre Sett Sjøbein viktig kompetanse, sier leder i Sett Sjøbein Janita Arhaug. Sett Sjøbein fungerer som et felles talerør for sjømatnæringen og kommunikasjonsarbeidet er viktig, enten det gjelder kontakt med presse, lærere, foreldre eller jobb- og utdanningssøkende.

Kort innkjøring

I 2018 skal Sett Sjøbein på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomføre tre marine student-bootcamper for studenter på masternivå. Gjennom deltakelse på disse bootcampene får studenter en unik mulighet til å tilegne seg mye kunnskap om sjømatnæringen på kort tid og samtidig knytte viktige kontakter for videre karriere.

Allerede i slutten av april arrangeres den første av disse rekrutteringsarenaene i Svolvær.

Den nye medarbeideren er alt i sving med å forberede arrangementet som holdes fra 29. april til 5. mai og med kåring av beste bidrag og løsningsforslag under FHFs Tørrfikskonferanse i Svolvær fredag 4. mai.

For mer informasjon og søknad til deltagelse på årets første bootcamp, se link til Sett Sjøbein.

 

Frøy har kontorsted i Ålesund, sammen med Janita Arhaug.

Silje B. Risholm som møstret av er fortsatt i sjømatnæringen. Hun har startet i en ny stilling som prosjektleder Havåker i Tekna i Trondheim. 

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Det er to ansatte i Sett Sjøbein, og prosjektet administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).