Fiskarlaget Nyheter

07.03.2018 13:25
Makrellstørje til to
Reguleringen klar
Makrellstørje til to
Makrellstørje tas på land
Foto: Scanfishphoto

To fartøy får i 2018 fangste inntil 45 tonn hver av den ettertraktede makrellstørjen. Fangstadgang vil bli gitt etter påmelding med etterfølgende loddtrekning hos Fiskeridirektoratet.

Onsdag har Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjort at reguleringen av fisket etter makrellstørje i 2018 nå er klar.

Den norske totalkvoten er på 104 tonn. Dette er en dobling av kvoten fra 2017.

Det er satt av 14 tonn til bifangst i andre fiskerier; altså uunngåelig fangst ved fiske av arter der makrellstørje går i not/garn mv.

NFD opplyser at to ringnotfartøy kan få tillatelse til å fiske etter makrellstørje i år, med en kvote på 45 tonn på hver.

Det blir ikke åpnet for sports- og fritidsfiske etter makrellstørje.

Reguleringen er i hovedsak i tråd med innspill fra Norges Fiskarlag. Les vårt innspill vedlagt under.