Fiskarlaget Nyheter

07.03.2018 08:15
Kan bli GPS-forstyrrelser
Sør-Troms denne uka
Kan bli GPS-forstyrrelser
Det aktuelle området angitt ved nordvestlig punkt
Ill: Fiskeridirektoratets karttjeneste, Yggdrasil

Hæren skal forstyrre (jamme) GPS-signaler i indre og søndre deler av Troms denne uka. Dette kan også komme til å forstyrre signaler i skipsleia.

Under militærøvelsen Joint Reindeer i Troms kan det ifølge en pressemelding fra Hæren i «perioder bli utført tilsiktede forstyrrelser, jamming, av signalene fra Navstar Global Positioning System (GPS). Brukere av GPS-utstyr må i følgende tidsrom og områder påregne perioder med redusert eller ingen tilgang til GPS-signaler».

Dette kan skje fra 5. til 11. mars - når som helst i løpet av døgnet, opplyses det i pressemeldingen.

Det aktuelle varslingsområdet er oppgitt under, og deler av området tangerer deler av skipsleia:

Varslingsområde hav/bakkenivå: 

Innenfor: 69°N/17°E - 69°N/18°34’E - 68°34’N/18°34’E - 68°34’N/17°E / begrenset østover til svenskegrensen. Område Setermoen-Bjerkvik.

Det er nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom som har gitt Forsvaret tillatelse til å forstyrre signalene som en del av Hærens øvingsopplegg.