Fiskarlaget Nyheter

06.03.2018 12:40
Fiskarmøte
Henningsvær 12. mars
Fiskarmøte
Kjell Ingebrigtsen under fjorårets fiskarmøte på Velferden i Henningsvær.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Råfisklag og Norges Fiskarlag inviterer til Fiskarmøte i Henningsvær mandag 12. mars. I møtet tas aktuelle saker opp.

Møtet holdes på Velferden i Henningsvær klokken 18.

Alle fiskere er velkommen til å delta i møtet som holdes i et samarbeid mellom Råfisklaget og Fiskarlaget, og begge vil være representert med toppledelse og regional ledelse.

I møtet vil Råfisklaget blant annet komme inn på pris- og omsetningsspørsmål, mens Norges Fiskarlag vil orientere om fiskeripolitiske saker, samt orientere om status i andre dagsaktuelle saker.

Det blir også servering i møtet.

Følgende deltar fra Norges Råfisklag:

  • Johnny Caspersen
  • Svein Ove Haugland
  • Brita Rasmussen

Frå Fiskarlaget deltar:

  • Kjell Ingebrigtsen
  • Otto Gregussen
  • Steinar Jonassen