Fiskarlaget Nyheter

08.01.2018 08:40
Nye rekorder
Eksport 2017
Nye rekorder
Norsk sjømat er svært etterspurt
Ill: Norges sjømatråd

Norge har eksportert 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017. Det er en verdiøkning på 3 prosent, eller 3 milliarder kroner og en volumøkning på 7 prosent fra rekordåret 2016. Dette tilsvarer 36 millioner måltider hver dag hele året.

Av den totale verdien av norsk sjømateksport i 2017, kom 72 prosent fra havbruk, mens sjømat fra fiskeriene stod for 28 prosent. Målt i volum var fordelingen 40 prosent fra havbruk og 60 prosent fra fiskeri, viser en oversikt Sjømatrådet publiserer mandag 8. januar.

Rekord for hvitfisk

Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 15 milliarder kroner i 2017. Det er en verdiøkning på 8 prosent, eller 1,1 milliarder kroner fra 2016.

Norsk hvitfisknæring satte i 2017 ny eksportrekord, for fjerde år på rad. Økningen har primært kommet fra økt fangst og økte eksportvolum. Økt volum, særlig av sei, har ført til noe lavere eksportpriser, men det har vært en positiv prisutvikling på både hyse og torsk. 

- Torskekvotene har holdt seg stabile, mens seikvotene økte mye i 2017, noe som er hovedforklaringen for reduserte priser på sei. En svekket krone i 2017 har trolig også bidratt til noe av verdiveksten i 2017, samtidig som vi ser at et svakt pund har fått konsekvenser i form av redusert eksport til Storbritannia, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

Nytt rekordår for klippfisk

Norge har eksportert 89 158 tonn klippfisk for 4,1 milliarder kroner i 2017. Det er en volumøkning på 10 prosent eller 8 428 tonn, og en verdiøkning på 344 millioner eller 9 prosent fra 2016. Det er også en verdiøkning på 86 millioner kroner, eller 2 prosent fra forrige rekordår i 2015.

Norge har eksportert klippfisk av torsk for 2,4 milliarder kroner og klippfisk av sei til en verdi av 1,3 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 14 prosent fra 2016, noe som skyldes en volumøkning på 24 prosent.

- Økningen i klippfiskeksporten skyldes en forbedret utvikling i viktige markeder. I Brasil ser vi for eksempel at den økonomiske optimismen øker. Vi ser at prisen på klippfisk av sei har økt de siste månedene av 2017, selv om de var lavere enn i 2016, sier Pettersen.

Pelagisk

Norge har eksportert 838 000 tonn pelagisk fisk til en verdi av 7,7 milliarder kroner i 2017. Det er en volumøkning på 24 prosent og en verdinedgang på 1 prosent fra 2016.

Norge har eksportert makrell for 4,1 milliarder kroner og sild for 2,8 milliarder kroner i 2017. Det er en verdireduksjon på 9 prosent fra 2016. Samtidig økte eksportvolumet med 24 prosent.

- I 2017 har det vært et stort prisfall for sild. Dette må ses i lys av større kvoter og økt konkurranse for sild globalt, i kombinasjon med Norges manglende markedsadgang til det tradisjonelt viktigste markedet for fryst hel sild, nemlig Russland, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Nøkkeltall for norsk eksport i 2017 (ekstern link)