Fiskarlaget Nyheter

05.01.2018 12:45
Toppår – igjen
Råfisklagets omsetning
Toppår – igjen
Administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Råfisklags tall for 2017 viser at omsetningen mellom fiskere og fiskekjøpere endte på 11,4 milliarder kroner. Norske fiskere sto for over 9,5 milliarder av dette. For dem er dette en økning på nærmere 500 millioner kroner fra 2016.

-For norske fiskere er omsetningen i 2017 en ny og velfortjent belønning for stor og krevende innsats, sier administrerende direktør Trygve Myrvang i en pressemelding. 

Torsk drar opp

-For landingene fra den norske flåten i Råfisklagets distrikt fra og med Nordmøre til og med Finnmark er 2017 det fjerde året på rad med tidenes høyeste verdi. Verdien av de norske landingene endte på 9.524 millioner kroner, noe som er er 458 millioner høyere enn året før. Oppgangen kommer som et resultat av at den norske flåten økte sine landinger i Råfisklagets distrikt i 2017. Samtidig bidro en betydelig prisoppgang på torsk til at totalverdien av norske torskelandinger økte med 577 millioner kroner til totalt 6.014 millioner kroner, sier Trygve Myrgang.

Hyse

Også totalverdien av norske hyselandinger har en pen oppgang på 236 millioner kroner, hovedsakelig som følge av økningen i landet kvantum samtidig med en prisoppgang på fryst hyse. Landingene av reker viste imidlertid en negativ tendens i 2017 med en betydelig kvantumsreduksjon som gav en verdinedgang på 135 millioner kroner.

Utenlandske landinger

Landingene fra den utenlandske flåten hadde en klart negativ utvikling i 2017. Totalverdien av utenlandske landinger endte på 1.868 millioner kroner sammenlignet med 2.472 millioner kroner i 2016. Hovedårsaken til nedgangen er at omsetningen av produkter fra EU-flåten nå i større grad går utenom norske fiskesalgslag som følge av transittordningen under EØS-avtalen.

I tillegg er landingene av snøkrabbe fra alle nasjoner sterkt redusert i 2017 sammenlignet med store tall i 2016. Landingene av fisk fra den russiske flåten viser også en fallende tendens med en reduksjon på 13.000 tonn til totalt 142.000 tonn. De russiske landingene er imidlertid fortsatt suverent største del av omsetningen fra utenlandske fartøy med en totalverdi på 1,5 milliarder kroner.

Stabilt høyt volum

Det ble omsatt til sammen 1.105.000 tonn (rund vekt) fangst gjennom Norges Råfisklag i 2017. Dette er fjerde år på rad i Råfisklagets historie med samlet fangst på over en million tonn.

Omsetningen var 1.058.000 tonn i 2014, 1.036.000 tonn i 2015 og 1.123.000 tonn i 2016 (rund vekt).

Torsk utgjør over 60 prosent av samlet verdi

Totalt fra norske og utenlandske fiskefartøy ble det i 2017 omsatt 470.000 tonn torsk (rund vekt) til verdi 7.266 millioner kroner. Dette er en nedgang på 2 % i kvantum men likevel en økning på 7 % i verdi fra 2016. Torsk utgjør 43 % av samlet kvantum og 64 % av samlet verdi i Norges Råfisklag i 2017.

Ordnet etter verdi av den samlede omsetningen i Råfisklaget i 2017 følger deretter artene hyse (12 %), sei (6 %), reker (4 %), blåkveite (4 %) og kongekrabbe (3 %).