Fiskarlaget Nyheter

05.01.2018 08:55
Nye sertifikater i 2018
4 sertifikattyper
Nye sertifikater i 2018
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Det er fra 2018 flere endringer for fiskeskippersertifikater. Fra i år er det fire typer sertifikater for fiskeskippere.

Etter høringer i 2017 har Sjøfartsdirektoratet fastsatt endringer for fiskeskippersertifikater som trådte i kraft 1.1.2018.

Endringene medfører at det i dagens sertifikatstruktur for fiskeskippersertifikat finnes følgende 4 sertifikattyper:

  1. Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A, som gir ubegrensede førerrettigheter på fiskefartøy i ubegrenset fartsområde
  2. Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB (nytt), som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 3000, i ubegrenset fartsområde
  3. Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 500, i fartsområde Bankfiske II
  4. Fiskeskippersertifikat klasse C, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med lengde under 15 meter i fartsområde Bankfiske 1

Les mer om kvalifikasjonskrav og søknader om sertifikater hos Sjøfartsdirektoratet