Fiskarlaget Nyheter

02.01.2018 13:05
Sjekklisten for 2018
Sjøfartsdirektoratet
Sjekklisten for 2018
Fiskarlagets sikkerhetsstyringssystem er et nyttig verktøy ombord. I 2018 har Sjøfartsdirektoratet fokus på dette området på mindre fartøy.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Sjøfartsdirektoratet skal i 2018 ha ekstra fokus på sikkerhetsstyring og operasjonelle forhold om bord på mindre fartøy. Et nyttig verktøy for rederiene er sjekklisten som nå er tilgjengelig.

Årets kampanjesjekkliste er spisset inn mot operasjonelle forhold om bord på fartøyet, melder Sjøfartsdirektoratet i en omtale av saken.

Direktoratet viser til at det har vist seg at denne delen av sikkerhetsstyringssystemene er mangelfulle, og Sjøfartsdirektoratet ønsker å fokusere på det som viser seg å være de direkte årsakene til at sjøfolk skader seg om bord på fartøyene.

Fokusområdet er presentert i Sjøfartsdirektoratets årlige rapport «Fokus på risiko», som ble lansert på Sjøsikkerhetskonferansen 27. september 2017.

I rapporten finner en blant annet gode råd til hvordan man lykkes med etableringen av et sikkerhetsstyringssystem, inspektørenes sjekkliste for fokusområdet samt Sjøfartsdirektoratets analyse av risikobildet for 2017.

Sjekklisten finner du her.